Πώς λειτουργούν οι συνδρομές;


Όταν αγοράζετε μια συνδρομή, η εφαρμογή αυτόματα σας παραδίδει το επόμενο τεύχος όποτε αυτό είναι διαθέσιμο. Αν το πρώτο τεύχος το έχετε ήδη στη βιβλιοθήκη σας, η συνδρομή αρχίζει να προσμετράει από το αμέσως επόμενο τεύχος. Όταν έχετε αγοράσει μια συνδρομή από ένα έντυπο, δεν θα μπορείτε να αγοράσετε το καθεαυτό έντυπο μιας και θα σας παραδοθεί αυτόματα στη συσκευή λόγω της συνδρομής. Όταν επιλέξετε την αγορά ενός εντύπου πραγματοποιείτε σύνδεση στο App Store της Apple για την πραγματοποίηση της αγοράς. θα σας ζητηθεί το AppleID για να γίνει η χρέωση (εκτός και αν έχετε κάνει σύντομα και άλλη αγορά, οπότε και δεν θα σας ξαναζητηθεί το AppleID). Η εφαρμογή ενημερώνεται για την αγορά και με τη σειρά της ενημερώνει τους εξυπηρετητές του ReadPoint.com για την αγορά με αποτέλεσμα την απελευθέρωση του συγκεκριμένου τεύχους και την εμφάνισή τους στην βιβλιοθήκη σας.

Support

Other posts by

Menu